Vi afholder generalforsamling i klubhuset på Dybrovej tirsdag den 14.3. kl. 18.30 og håber på at du har lyst til at deltage.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Oskar Lund, Claus Bendig og Bjarne Tarp. Claus og Bjarne er villige til genvalg.
6. Valg af op til to revisorer
7. Valg af suppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelle indkomne forslag som skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
10. Eventuelt

Vi kan allerede nu fortælle, at vores dygtige kasserer Nils Olsen fortsætter i 2023, men trækker sig fra posten på generalforsamlingen i 2024. Nils har tilbudt, at give sidemandsoplæring i 2023 så man ikke bare kastes ud i opgaven. 
Kunne dette have din interesse så tag endelig fat i formanden for at høre nærmere.
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram